Norge støtter MDMA-forskning!

Da er man tilbake for et nytt år!
Flere innlegg enn i fjor kan jeg love. Er litt seint ute med denne, men det får bare være.

For; Norge er først i verden innenfor noe rus-relatert! Og jeg blir ikke rent lite stolt av landet mitt.

mdmaFor Norges forskningsråd har gitt 3,5 millioner kroner til stipendiat Teri Krebs og psykolog og forsker Pål-Ørjan Johansen. Sammen skal de finne ut om MDMA kan bidra til behandling av pasienter med angst. Jeg tror de absolutt er inne på noe. Forsøkene vil så vidt meg bekjent foregå på pasientgrupper med problemer for å dele traumatiske opplevelser i rehabilitering. Stoffet som skal forskes på har stort potensiale i å få mennesker til å åpne seg og føle behov for å skildre sine tanker. Det skal inntas under informert samtykke. Jeg tror på at dette kan bidra til både sterke resultater samt at Norge kan ta en ledende(!) posisjon på et viktig felt innen rusforskning.
drgreve
Media er på sin side like ræva. Av aviser skriver kun VG om denne unike saken, og det gjøres svakt. Artikkelen skriver; "Dermed blir Norge det første landet som offentlig støtter forskning på dette. Noe lignende har ikke skjedd siden man på begynnelsen av 30-tallet avsluttet bruk av LSD i psykiatrien." Først på MDMA, jepp - men faktisk hadde Norge forskning på bruk av LSD i psykiatrien langt utover 60-tallet, også med svært gode resultater. Disse ble forkastet av totalforbudet, til miljøets forferdelse. Psykiater Jan Greve(til høyre) ble dømt for å ha brutt retningslinjene til denne forskningen da han i 1971 ble fradømt retten til å praktisere i to år etter å ha aktivt deltatt i bruken med sine pasienter.

Tilbake til VG's artikkel, gjengitt under;
- LSD er interessant, men MDMA virker på helt andre måter. Dessuten har vi lært mye nytt om behandling av angst siden 1970-tallet.
- Hvis MDMA gjør det lettere å snakke om ting man er redd for, blir ikke det som å tvinge pasienten til å gjøre noe han eller hun ikke vil?
- For det første gis det under informert samtykke. Og det er ikke slik at pasienten mister kontrollen, slik man gjør under for eksempel alkohol. Tvert imot øker MDMA aktiviteten i den delen av hjernen som har med kontroll å gjøre.

helseKanskje er dette grunnen til at andre medier ikke ville røre saken? Dette er rus-informasjon som er svært sjelden å lese i norske medier, og faktisk er den også stikk i strid med hva Helsedirektoratet skriver på sine sider; "Egentlige hallusinasjoner, ofte fulgt av forfølgelsesforestillinger og psykoselignende tilstander kan forekomme ved store inntak av ecstasy. Panikk og angst er også beskrevet. Disse følelsene kan oppleves som svært ubehagelige av personen og av omgivelsene. Det har skjedd alvorlige skader og dødsfall som følge av ukontrollerte handlinger i ruset tilstand." Denne informasjonen er neppe usann, men basert på mytiske episoder som er beskrevet uten kilder.

Så hvem er mest troverdig her? Vi vet at den omtalte forskningen blir den første i verden. Helsedirektoratet har løyet om rus før, det er heller regelen enn unntaket. Informasjonen på deres sider om rus er subjektivt vinklet i en holdning om at forskningen må tolkes i henhold til at skadene alltid er reelle. Dermed er forskning som denne sårt etterlengtet. ignorance

Rusfeltet berører de fleste fagområder rundt seg, og den trege utviklingen på feltet kan vitne om en vegring for enkelte former for endring. Vi har en tungtveiende politisk krig mot narkotika, basert på holdninger vi fraskriver oss i dag. Vi kan ikke tro lenger, vi burde visst dette.

Om mine skattepenger skal brukes til å spre informasjon, vil jeg at denne skal være basert på forskning - ikke myter fra 60tallet.

4 kommentarer

finndelmundo

09.feb.2009 kl.20:27

Hei. Takk for fin blogg. På heimesida til MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) finns meir info om andre MDMA studier. Det med Norge og LSD på 30-talet må forresten vera feil, i.o.m. at Hoffman først fann det opp i 1938, og testa det på seg sjølv i 1943. Det er sikkert snakk om 50 eller 60-talet, då Sandoz (arbeidsgjevaren til Hoffman) sende det ut til psykiatrar, med instruks (frå Hoffman) om at alle som skulle bruka det terapeutisk på pasientar, først måtte gjera seg kjent med stoffets verknad på eigen kropp.

Carl-Fredrik J. Sch.

29.apr.2009 kl.05:28

Godt innlegg, men jeg vil referere til den forrige kommentaren: Det hadde vært veldig mye mer troverdig, hvis du inkluderte kilder i teksten din. Hvis ikke, er din teori "basert på mytiske episoder som er beskrevet uten kilder.", akkurat som den gruppen du kritiserer. Du skriver vel og bra, om et viktig tema! Håper mange kommer over bloggen din å leser det du skriver, og at du forsetter med forfatterskapet.Med vennlig hilsenCF.J.S.

Reynolds

10.sep.2009 kl.16:15

Beklager at godkjenningen på enkelte kommentarer har tatt lang(!) tid.

Ang. feilen med 30-tallet så er dette en klar feil og et direkte sitat fra VG's artikkel, men ser at det kanskje ikke kom klart nok frem. LSD ble syntetisert på 40-tallet.

Carl-Fredrik du har et sterkt poeng, mitt problem blir ofte at forskningen(og derved gode kilder) ofte henger veldig etter erfaringene som opprettes blandt rekreasjonelle brukere - som igjen har kriminell status og dermed blir svake kilder.

Takker for god kritikk og skryt!

whiterhino

26.mar.2011 kl.02:15

Enig, bra skrevet!

Skriv en ny kommentar

hits